Nie chodź do wróżki!

Zamiast odwiedzać adeptów wróżbiarstwa, możemy skorzystać z programu Biorytmix, który bez żadnych opłat wykreśli krzywe naszego samopoczucia, jak również dostarczy cennych informacji o naszej przyszłości.

Podstawową funkcją tego starannie przygotowanego programu jest obliczanie czterech znanych biorytmów: intelektualnego, fizycznego, psychicznego oraz wrażliwości. Wyniki prezentowane są w formie słupków oraz wykresów, pokazujących zmiany biorytmów w czasie.

Dodatkowo program wylicza średni ogólny biorytm dla całego życia oraz najlepsze i najgorsze dni w nadchodzącym miesiącu. Pozwala również na stworzenie listy z informacjami o naszych bliskich i znajomych, która pozwoli nam szybko dowiedzieć się coś niecoś o ich samopoczuciu.

Bardziej dociekliwi mogą skorzystać z takich funkcji, jak obliczanie biopowinowactwa dwóch osób, partnerski test numerologiczny czy wyznaczanie fazy księżyca. Program oferuje również rozbudowane opcje wydruku.

Biorytmix jest bezpłatny.

Plik do pobrania:

http://www.pcworld.pl/ftp/program.asp?sys=pc&id=1304