Nie - dla cyberprzestępców

Rada Europy ujednolica prawo umożliwiając skuteczniejszą walkę z hakerami.

Rada Europy dyskutuje obecnie nad przyjęciem przepisów dotyczących "cyberprzestępczości". Wkrótce spodziewana jest zgoda wszystkich 41 krajów członkowskich, od Islandii po Gruzję. Najprawdopodobniej jeszcze w styczniu w Brukseli zostaną podjęte ostateczne decyzje co do zmiany konkretnych ustaw.

Rada nakreśliła już ryzyko jakie niesie "kryminalne wykorzystanie komputerów i sieci komputerowych oraz elektronicznego przekazu i przetwarzania informacji". Postanowiono zacieśnić w tej dziedzinie współpracę międzynarodową. Obecnie kiedy, np. włoski haker włamie się do niemieckiego komputera powinien być sądzony przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Wiąże się to z długą procedurą ekstradycji. Z tego powodu często europejscy cyberprzestępcy pozostawali praktycznie bezkarni.

Zobacz również:

  • 35 000 kont PayPal zaatakowanych - czy Twoje także?

Decyzje podejmowane przez Radę Europy są zwykle przyjmowane do prawodawstwa krajów członkowskich bez większych zmian. Można się więc spodziewać, iż w przyszłym roku nasz kontynent będzie miał jednolite prawo do walki z hakerami i internetowymi oszustami. Pozwoli to na skuteczniejsze ich znajdywanie i karanie. W efekcie ułatwiony zostanie rozwój Internetu w Europie, która to ciągle jest opóźniona w stosunku do posiadających podobne prawo Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji:

www.coe.int