Nie dla nich przyjaźń polsko-niemiecka

Ponad jedna trzecia Niemców nie chce rozszerzenia Unii Europejskiej o Polskę.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Polis, 51% ankietowanych Niemców ma pozytywny stosunek do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, aż 37% jest przeciwnych przyjęciu naszego kraju do grona państw unijnych, zaś 11% nie ma w tej sprawie zdania.

Z dziesiątki krajów przystępujących do Unii 1 maja br. Polska jest państwem najmniej chętnie widzianym przez Niemców w rozszerzonej UE.

Nasz zachodni sąsiad jest najbardziej przychylny Węgrom – w Unii chce ich widzieć aż 68% ankietowanych, i tylko co piąty ankietowany jest przeciwny wstąpieniu tego kraju do UE. Przystąpienie do Unii Malty popiera 64% ankietowanych Niemców, Estonii i Łotwy – 60%, Litwy – 58%, Czech – 57%, Słowacji, Cypru i Słowenii – po 55%.

Najbardziej niechętni rozszerzeniu Unii o Polskę są Niemcy gorzej wykształceni: 65% osób z wykształceniem średnim popiera wstąpienie naszego kraju do UE i tylko 42% wśród tych z ukończonymi 9. klasami.