Nie dość elastyczna Hiszpania

Blisko połowie Hiszpanów nie udaje się osiągać właściwej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Jednym z powodów może być niedostatek elastycznego podejścia pracodawców do organizacji czasu pracy.

Według raportu opublikowanego przez Adecco, 46% zatrudnionych, co odpowiadałoby 8,5 milionom osób, ma kłopoty z pogodzeniem życia prywatnego i zawodowego. Raport ujawnia na przykład, że ponad połowa zatrudnionych w sektorze publicznym ma kłopoty z wzięciem urlopu. Blisko jedna czwarta przedstawicieli władz samorządowych nie pozwala swoim pracownikom na wzięcie urlopu w sytuacji wymagającej załatwienia spraw rodzinnych.

Zauważalny jest brak stosowania elastycznego podejścia do godzin pracy. Ogółem 40% ankietowanych twierdzi, że nie udaje się im porozumieć w sprawie zmiany godzin pracy, tak aby lepiej godzić pracę z obowiązkami rodzinnymi.

17% osób pracujących dorywczo twierdzi, że pracuje w oparciu o nieelastyczny plan pracy. Podobnie uważa 23% zatrudnionych w sektorze publicznym i blisko 50% w sektorze prywatnym (44% zatrudnionych w firmach prywatnych twierdzi, że posiada dostatecznie elastyczny harmonogram pracy).

Więcej na temat elastycznego podejścia w organizacji czasu pracy w Europie:

http://www.cxo.pl/news/93532.html