Nie korzystamy z rządowych witryn

Zaledwie 4% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku korzystało z internetowych stron rządowych – wynika z raportu TNS OBOP. Odsetek ten jest jednym z najniższych wśród 31 krajów w których firma Taylor Nelson Sofres przeprowadziła badanie The Government Online.

Około 3% mieszkańców Polski odwiedza rządowe serwisy internetowe w poszukiwaniu konkretnych informacji; 1% pobiera druki różnych formularzy, a ok. 1% za pośrednictwem serwisów administracji wyraża swoje opinię czy uczestniczy w konsultacjach społecznych. Średnia światowa zawiera się w przedziale 26-30%. Zdaniem specjalistów z TNS OBOP, mimo utworzenia przez rząd programu budowy elektronicznej administracji, wciąż nie przeprowadzono powszechnej kampanii promującej ideę e-rządu. Inicjatywy związane z elektroniczną obsługa obywateli podejmowane są głownie na szczeblu samorządów terytorialnych.

Badania TNS wykazują, że odsetek osób korzystających z serwisów rządowych w Polsce jest jednym z najniższych na świcie. Najczęściej witryny administracji odwiedzają mieszkańcy Szwecji (57% badanych), Norwegii (56%), Singapuru (53%) i Danii (53%). W krajach tych dostęp do Internetu ma ok. 80% obywateli. Polska z wynikiem 4% plasuje się za Estonią (31% badanych), Czechami (18%), Słowacją (14%) oraz Litwa i Łotwa (8%). Już ok. 12% respondentów z Polski deklaruje, że nie obawia się przekazywania informacji osobistych przez Internet podczas korzystania z serwisów rządowych. W skali globalnej „współczynnik nieufności” utrzymuje się wciąż na poziomie 63%. W Polsce serwisy instytucji publicznych odwiedzają najczęściej osoby poniżej 25 roku życia. Witryny rządowe odwiedza tylko 2% respondentów mających więcej niż 55 lat.

Badania TNS objęły 31 krajów z Ameryki Północnej, Europy oraz rejonu Azji i Oceanii. Wzięło w nich udział 29 tys. respondentów.