Nie można ufać naukowcom

Materiały publikowane w czasopismach naukowych mogą okazać się wcale nie tak prawdziwe, jak mogłoby się zdawać.

Naukowe pisma medyczne nie są miejscem, w którym można by się spodziewać wielu błędów czy nieprawdziwych, nieścisłych informacji. A jednak, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Emili Garcia-Berthou i Carles Alcatraz, dwóch naukowców z hiszpańskiego Uniwersytetu Girona, 38% z próbki informacji z czasopisma Nature i jedna czwarta z British Medical Journal (BMJ), dwóch najbardziej szanowanych pism naukowych świata, zawierała jeden lub więcej błędów. Nie wszystkie spośród tych błędów powodowały błędną konkluzję, jednak autorzy badania, które zostało opublikowane w piśmie BMC Medical Research Methodology, zauważają, że 4% błędów mogło spowodować błędne wnioski, które mogły zostać uznane za znaczące.

Hiszpańscy badacze przeanalizowali 32 artykuły publikowane w Nature w 2001 roku i 12 z tego samego roku w MBJ. Sprawdzili liczby w każdym z nich, aby zobaczyć, czy aktualnie prezentowane dane prowadziły rzeczywiście do przedstawionej przez autora statystycznej konkluzji i czy podane liczby były prawidłowe. Błędy wynikały zazwyczaj z zaokrąglania dalszych miejsc po przecinku, co dawało fałszywy wynik statystyczny.


Zobacz również