Nie redukują

Komisja Europejska przedstawiła raport, z którego wynika, że przy utrzymaniu dotychczasowej polityki kraje Piętnastki nie spełnią założonych podczas konferencji w Kioto celów dotyczących redukcji emisji gazów przyczyniających się do efektu cieplarnianego.

W corocznym raporcie Komisja potwierdziła, że wszystkie dostępne obecnie wskaźniki dowodzą, że kraje Unii nie spełnią założeń redukcji gazów cieplarnianych przyjętych w Kioto ani Konwencją Ramowa ws Zmian Klimatycznych ONZ (UNFCCC). Dotychczas tylko kilka krajów Piętnastki poczyniło znaczące redukcje emisji.

Protokół z Kyoto podpisany przez UE przewidywał redukcję przez kraje Piętnastki emisji dwutlenku węgla i pięciu innych gazów przyczyniających się do ocieplenia klimatu z poziomu w roku 1990 o średnio 8% w latach 2008 - 2012. Porozumienie pomiędzy krajami UE z kolei określało, o ile każdy z krajów powinien zmniejszyć emisję, aby Unia jako całość mogła "zmieścić" w obiecanym limicie.

Tegoroczny raport nt. wypełniania założeń przez kraje członkowskie i stowarzyszone stwierdza m.in., że przy obecnym tempie redukcji UE nie spełni założenia 8-proc. redukcji gazów cieplarnianych. Przy zachowaniu dotychczasowych sposobów redukcji emisji w 2010 r. kraje Unii będą emitować tylko o 4,7% gazów cieplarnianych mniej niż w roku 1990.

Uzyskane dotąd redukcje odnotowane zostały dzięki stosowaniu się do przyjętej strategii przez kilka państw członkowskich - głównie Niemcy i Wlk. Brytanię. Za to Irlandia, Hiszpania i Portugalia są zdecydowanymi outsiderami w tym względzie.

Od 1990 do 2000 roku UE zredukowała emisję dwutlenku węgla o 0,5%, co pozwala przypuszczać, że w tym względzie cele założone w Kioto będą spełnione. Emisja pozostałych gazów cieplarnianych na głowę spadła z 11,5 ton w 1990 r. do 10,8 ton w 2000 r. Jak się okazało, wszystkie kraje członkowskie, poza Finlandią, emitują w sektorze transportowym znacznie więcej niż w 1990 roku. Do 2010 roku w przypadku gdyby obecne tendencje się utrzymały, w porównaniu z 1990 rokiem odnotowany zostałby wzrost o 28%.