Nie szacować – kupować - składować

42% firm, które kupiły licencje na oprogramowanie biznesowe - nie wykorzystuje ich – wynika z badania przeprowadzonego przez Gartnera na grupie 631 firm.

Według opartych na tym ustaleniu szacunków Gartnera, za nieużywane aplikacje CRM zapłacono w sumie 1,27 mld USD. Do 2005 roku więc, przedsiębiorstwa, które kupiły więcej licencji niż potrzebowały – i te, które wdrożyły mniej oprogramowania niż zamówiły - ponosić będą 20 do 30-proc. wyższe koszty praw do tego oprogramowania niż te firmy, które starannie przygotowały swoje plany zakupowe.

Co skłaniało do przesady firmy? Przede wszystkim rozdmuchane zapewnienia o niezwykłych, zgoła magicznych, możliwościach oprogramowania CRM. Firmy pełne też były obaw, czy bez systemu CRM w przyszłości nadążą za konkurencją. Podejmowano decyzje często na wyrost (w oparciu o optymistyczne założenia stałego wzrostu firmy i z myślą o przszłym rozszerzeniu użytkownia). A te lęki i nadziej sprytnie podsycała polityka sprzedażowa dostawców oprogramowania, którzy oferowali znaczne upusty stosownie do wielkości zamówienia.

Z kolei sondaż przeprowadzony przez Morgan Stanley i magazyn CFO wśród 300 CIO wykazał, że 12% z nich posiadało nieużywane licencje CRM a jedna trzecia posiada nieużywane licencje na oprogramowanie bazodanowe, 20% posiadało niewykorzystywane licencje ERP, a około 10% - systemów SCM.

Tylko 10% respondentów deklarowało, że w ciągu ostatnich trzech lat ich firma inwestowała w technologię stosownie do swoich potrzeb, dalsze 14% - że prawdopodobnie na miarę potrzeb. „Prawdopodobnie nie” lub „zdecydowanie nie” odpowiedziało na to pytanie 77% badanych CIO.


Zobacz również