Nie szkodzi zaPITać

Pierwsze cztery miesiące każdego roku zajmuje większości obywateli RP podatkowa krzątanina, co zwykle oznacza godziny tracone pośród góry papierów i niejasnych przepisów podatkowych.

Pierwsze cztery miesiące każdego roku zajmuje większości obywateli RP podatkowa krzątanina, co zwykle oznacza godziny tracone pośród góry papierów i niejasnych przepisów podatkowych.

Nie szkodzi zaPITać
Już po raz trzeci zamieszczamy na naszym CD-ROM-ie program Formularze IPS-PITy'99, udostępniony naszym Czytelnikom przez producenta - firmę IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne. Dzięki niemu przykry obowiązek wypełniania PIT-ów będzie mniej bolesny, a jednocześnie zmniejszy się prawdopodobieństwo popełnienia błędów przy obliczaniu podatku.

Program Formularze IPS-PITy'99 został nie tylko zmodyfikowany pod kątem zmian w przepisach podatkowych (to jest oczywiste), ale także pod kątem ułatwień dla użytkownika. Jest bardziej zautomatyzowany i znacznie prostszy w obsłudze niż jego wersje z lat ubiegłych. Ale o tym za chwilę.

Podatników zaniepokojonych błędami w oryginalnych (papierowych) PIT-ach (o błędach było już głośno w mediach i przyznało się do nich Ministerstwo Finansów) możemy uspokoić, że w publikowanym przez nas programie wszystkie zostały poprawione i to zarówno w postaci odwołań do właściwych pól w formularzach, jak i w objaśnieniach do tych pól.

Nie szkodzi zaPITać
Zamieszczona przez nas wersja programu przeznaczona jest tylko dla użytkowników indywidualnych. Mogą utworzyć trzy pełne zestawy formularzy (PIT główny wraz załącznikami). Oznacza to, że można wydrukować komplety formularzy dla siebie i dla dwojga znajomych. Formularze są tak powiązane ze sobą, że wypełnienie pola w jednym z nich wpływa automatycznie na obliczenia w pozostałych. Również dane indentyfikacyjne podatnika wpisane w jednym z formularzy automatycznie pojawią się w pozostałych.

Zaczynając pracę z programem, należy w oknie Otwórz PITy'99 wybrać jeden z trzech zestawów, a następnie zaznaczyć właściwy dla podatnika rodzaj zeznania podatkowego oraz załączniki. Na ekranie otworzą się wszystkie wybrane wcześniej formularze. Najpierw należy wypełnić w nich pola kwotowe i identyfikacyjne załączników. Odpowiednie dane zostaną przeniesione do głównej deklaracji. Wyjątkiem są druki NIP-1 lub NIP-3, gdzie trzeba uzupełnić dane.

Wpisując dane do formularzy, warto skorzystać z udogodnień, które oferuje program, na przykład wpisując datę, wystarczy nacisnąć klawisze [Ctrl D] lub kliknąć małą ikonę w polu z datą, a pokaże się kalendarz, z którego należy wybrać żądaną datę.

Wpisując dane liczbowe, można dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić a nawet pierwiastkować, na przykład kwotę można wprowadzić w taki sposób: ((150+98) /2) *0.8. Wpisany wzór zostanie zapisany, a jeśli znów rozpoczniesz edycję tego pola, to wzór, który kiedyś wpisałeś, ukaże się ponownie. Innymi słowy, kalkulator jest Ci niepotrzebny.

Program tworzy kompletny obraz formularzy, czyli wszystkie ramki, pola, wypełnienia i opisy pól są zgodne z wyglądem formularzy rozdawanych w urzędach skarbowych w całej Polsce. Taki formularz może być z powodzeniem wydrukowany na domowej drukarce, i to zarówno laserowej jak i atramentowej. Z doświadczeń poprzednich lat wynika, że większość urzędów skarbowych akceptowała wydruki formularzy wykonanych w publikowanym przez nas programie. Zdarzało się jednak, że urzędnicy żądali wydruków na oryginalnym (kolorowym) formularzu. Program Formularze IPS-PITy'99 bez problemu spełnia te wymogi. Wystarczy w oknie opcji drukowania wyłączyć (zdjąć zaznaczenia) z opcji: Ramki, Opisy pól i Zacieniowania.

W tym samym oknie należy za pomocą odpowiednich opcji (Przesunięcie +/-) wypozycjonować dokument do druku, tak aby dane zostały wpisane w odpowiednie kratki oryginalnego formularza. Nie trzeba jednak przeprowadzać prób na oryginale, a można wykorzystać do tego opcję Test, która wydrukuje na czystej kartce specjalne markery ułatwiające pozycjonowanie dokumentu. Należy jedynie pamiętać o uprzednim pocięciu oryginalnych formularzy na pojedyncze kartki. Jeżeli użytkownikowi nie odpowiada wygląd dokumentu, to wszystkie jego parametry (czcionki, kolory, zakreślenia itp.) może ustawić w oknie Formularz | Parametry. Zatem do roboty i niech fiskus odda jak najwięcej.

Uwaga!

Redakcja PC World KOMPUTER ani producent programu Formularze IPS-PITy'99 - firma IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z użytkowania programu. Program jest bezpłatny i może służyć jedynie jako pomoc w wypełnianiu formularzy podatkowych. Pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych oraz obliczenia ponosi podatnik.

<P>