Nie tęsknią za lirem

Znakomita większość Włochów nie odczuwa tęsknoty za dawną walutą lirem, a za wzrost cen po wprowadzeniu euro obwinia sprzedawców.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego po oświadczeniach współrządzącej partii Liga Północna (nacjonaliści z Lombardii), w których domagano się odrzucenia euro i powrotu do lira, za pozostawieniem euro opowiedziało się 89% ankietowanych, a za przywróceniem lira jedynie 11%.

Zdaniem 41% respondentów podwyżki cen, które miały miejsce po przystąpieniu do unii walutowej, są winą nieuczciwych sprzedawców, którzy zaokrąglali ceny w górę, a według 23% rządu, który nie przeciwdziałał temu procederowi.


Zobacz również