Nie wszyscy wiedzą o naszej korupcji

Mieszkańcy Unii najbardziej obawiają się korupcji, mają więcej zaufania do instytucji unijnych niż we własnych krajach i nie słyszeli jeszcze wiele o oszustwach i korupcji w krajach przystępujących i kandydujących do Unii.

Pytani o typy oszustw, których obawiają się najbardziej, ankietowani z krajów Piętnastki najczęściej deklarowali, że obawiają się korupcji (55% odpowiedzi). 46% obawia się oszustw związanych z jakością produktów żywnościowych i rolniczych, 39% obawia się oszustwa ze strony kupca - na cenie, wadze lub jakości towaru. 36% - oszustw dokonywanych w narodowych i lokalnych instytucjach w swoim kraju (oszustw w instytucjach unijnych obawia się 23% ankietowanych). 32% - fałszywych pieniędzy. Po 30% wskazań padło na oszukiwanie państwa (uchylanie się od podatków, oszustwa związane z podatkiem VAT) i pranie brudnych pieniędzy.

W krajach Piętnastki przeciętnie 91% ankietowanych odpowiadało, że słyszało lub czytało o korupcji w swoim kraju (najwyższy odsetek takich odpowiedzi odnotowano w Szwecji i Danii - po 98%, a najniższy - w Luksemburgu - 75%). O korupcji w innych krajach Piętnastki słyszało średnio 72% mieszkańców UE (znowu, najwięcej w Danii - 94% i Szwecji - 93%).

Jako kraj należący do grona państw wstępujących i kandydujących do Unii wypadamy w tym badaniu raczej dobrze. O korupcji w nowych krajach członkowskich słyszało średnio 55% mieszkańców krajów Piętnastki. Najwięcej - Szwedów (77%) i Duńczyków (76%). Warto podkreślić, że wedle wiedzy mieszkańców UE, gorzej jest w pozostałej części świata (72% mieszkańców słyszało lub czytało o przypadkach oszustwa w krajach "reszty świata").


Zobacz również