Niedoceniane średnie firmy

Globalizacja zagraża średnim firmom, które obawiają się, że wielkie korporacje wkroczą na ich rynki i zabiorą nawet największych klientów, dyktując ceny - wynika z badania Economist Intelligence Unit.

Średnie firmy mają też większy problem z rekrutacją odpowiedniego personelu, niż większe podmioty. Jednocześnie biorą nieproporcjonalnie duży udział w tworzeniu wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy, choć nie są doceniane przez rządy.

Europejscy szefowie są również postrzegani jako podchodzący mniej entuzjastycznie do technologii informacyjnych niż Amerykanie i Azjaci.

Autorzy opracowania uważają, że tego rodzaju firmy czują się zaniedbywane przez rząd. Są zbyt duże, aby otrzymywać granty i pomoc rządową, na które mogą liczyć małe firmy, ale zbyt małe aby opierać się wpływom wielkich konkurentów.

Badanie objęło firmy o obrotach 20 mln USD - 500 mln USD, zatrudniające od 50 do 500 osób.

W USA do tej kategorii zalicza się jedynie 1% firm, ale wytwarzają one 30% przychodów korporacyjnych. W Wielkiej Brytanii jako średnie można zaklasyfikować ok. 2% przedsiębiorstw, które jednak tworzą 14% wszystkich miejsc pracy i 16% obrotów. Słynna niemiecka siła eksportowa tradycyjnie także była tworzona przez "Mittelstand" (termin określający średnie firmy).

Jednak to właśnie te firmy okazują się nieoczekiwanie ofiarami globalizacji. Kluczowym czynnikiem są trendy konsolidacji w poszczególnych branżach. Fuzje i przejęcia sprawiają, że nawet duże globalne firmy wkraczają na dawniej niszowe rynki.

Średnie firmy wydają się być gnębione przez większych konkurentów ale także coraz bardziej potężnych klientów.

Mimo tych przeszkód, większość średnich firm nadal wierzy, że uda im się kontynuować stabilny wzrost, opierając się na tradycyjnej sile - szybkości i większym skoncentrowaniu na kliencie. A posiadanie dużych firm jako klientów również nie zawsze okazuje się niekorzystne.

Wiele średnich firm postrzega to jako okazję do sprzedawania swoich produktów na globalnym rynku, polegając na sieci dystrybucji swoich klientów. To może dać im dostęp do krajów takich jak Brazylia, Rosja, Indie i Chiny - jako źródła komponentów i pracy oraz rynku dla własnych produktów.

Według badania, wiele średnich firm wprowadza nowoczesne rozwiązania technologiczne, aby móc lepiej konkurować z większymi rywalami.

W badaniu, sponsorowanym przez firmę SAP, przeprowadzono ankiety wśród 3,7 tys. menedżerów średnich firm z Europy, Azji i Pacyfiku, Ameryki Północnej i Południowej.