Niedrogie smartfony, tablety w Polsce mogą zdrożeć nawet o 6-8%

Wprowadzenie tzw. "podatku od piractwa" może zdaniem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową spowodować znaczący wzrost cen smartfonów i tabletów.

Tzw. opłata reprograficzna wywołuje w ostatnich latach ogromne poruszenie wśród konsumentów. Z jednej strony mamy:

- opór konsumentów przed kolejną opłatą, od której nie można w żaden sposób uciec i którą porównują przez to do podatku

- opór konsumentów przed potraktowaniem wszystkich jak potencjalnych piratów (wspomniana opłata nazywana jest tzw. podatkiem od piractwa)

Zobacz również:

  • Masz smartfona marki Realme? Sprawdź, czy Twój model posiada aktualną wersję systemu
  • iOS 16/iPadOS 16 - nowości, funkcje, data premiery, kompatybilność [23.02.2022]

- obawę, że ceny smartfonów i tabletów znacząco wzrosną, o czym przekonują przedstawiciele producentów (ZIPSEE)

Z drugiej strony mamy oficjalne stanowisko przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ), czyli przede wszystkim ZAiKS-u.

- opłata nie jest od „piractwa” i „piractwa” nie legitymizuje

- w wypadku objęcia tych urządzeń opłatami od czystych nośników prawdopodobieństwo podniesienia ich ceny jest znikome gdyż może to obniżyć popyt

Jak może przedstawiać się wzrost cen?

Obecne założenia zmian w opłacie reprograficznej:

- 1,5 % w przypadku smartfonów (liczone od ceny sprzedaży urządzenia przez producenta lub importera)

- 2 % w przypadku tabletów

W sumie wydaje się to niewiele. Na zlecenie Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT przeprowadzono jednak analizę, której wyniki zostały właśnie udostępnione.

Jej autorem jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, który analizując potencjalny wpływ opłaty reprograficznej na ceny produktów nimi objętych wziął pod uwagę cztery grupy tabletów i smartfonów (nie podano niestety o jakie konkretne modele chodzi) uzyskując następujące dane:

- smartfon: przypadek modelu flagowego (modelu z górnej półki cenowej)

Niedrogie smartfony, tablety w Polsce mogą zdrożeć nawet o 6-8%

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

- smartfon: przypadek modelu o przeciętnej cenie

Niedrogie smartfony, tablety w Polsce mogą zdrożeć nawet o 6-8%

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

- tablet: przypadek modelu flagowego (modelu z górnej półki cenowej)

Niedrogie smartfony, tablety w Polsce mogą zdrożeć nawet o 6-8%

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

- tablet: przypadek modelu o przeciętnej cenie

Niedrogie smartfony, tablety w Polsce mogą zdrożeć nawet o 6-8%

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Jak widać, wg IBnGR opłata reprograficzna przyniesie wzrost cen badanych tabletów i smartfonów o 50 zł:

- smartfon: przypadek modelu flagowego (modelu z górnej półki cenowej) - wzrost ceny detalicznej o 50 zł (2,08%)

- smartfon: przypadek modelu o przeciętnej cenie - wzrost ceny detalicznej o 50 zł (6,26%)

- tablet: przypadek modelu flagowego (modelu z górnej półki cenowej) - wzrost ceny detalicznej o 50 zł (2,44%)

- tablet: przypadek modelu o przeciętnej cenie - wzrost ceny detalicznej o 50 zł (7,7%)

Uderzy więc przede wszystkim w biedniejszych konsumentów, w przypadku których kwota ta stanowi znacznie bardziej odczuwalny wydatek.

__________________________

Jak czytać dane w tabeli?

Wysokość cen analizowanych modeli została ustalona na podstawie danych ZIPSEE. Przyjęto, że w łańcuchu handlowym znajduje się pięć ogniw między producentem (importerem) a klientem końcowym – czterech dystrybutorów i sprzedawca detaliczny. Przyjęto również, że w każdym z etapów wartość brutto urządzenia (marża + VAT) zwiększa się średnio o 10 procent, przy czym w końcowym etapie sprzedawca detaliczny stosuje również technikę zaokrąglania ceny sprzedaży w górę do końcówki 49 lub 99 (jest to założenie zgodne z powszechnie stosowaną praktyką rynkową).