Nielegalnie w wakacje

W ubiegłym miesiącu policja, we współpracy z BSA skontrolowała 3 sklepy komputerowe, 8 firm użytkujących oprogramowanie oraz 3 giełdy komputerowe, na których oferowano nielegalne kopie. Łącznie zarekwirowano ponad 6,5 tys nielegalnych kopii oprogramowania, zatrzymano 15 osób.

Zabezpieczono także 43 komputery, 5 nagrywarek oraz 7 twardych dysków. Policja zlikwidowała także 4 miejsca, gdzie nielegalnie, hurtowo powielano płyty z programami komputerowymi.

Kontrole legalności oprogramowania przeprowadzono w województwie lubelskim, pomorskim, wielkopolskim i śląskim. W Piekarach Śląskich skontrolowano trzy firmy, kawiarnię internetową oraz hurtownię. Efektem przeprowadzonych działań jest zatrzymanie 28 komputerów z nielegalnie zwielokrotnionymi programami komputerowymi.

W Katowicach na giełdzie komputerowej zabezpieczono 3 komputery klasy PC

z nagrywarkami CD-RW, 2 dyski twarde oraz ponad 5 tys. nielegalnych płyt. W Gdańsku skontrolowano firmę, w której pracownicy używali nielegalnego oprogramowania. Zabezpieczono 5 komputerów.

Komenda Policji w Lesznie poddała kontroli trzy sklepy komputerowe. W dwóch z nich znajdowało się 7 komputerów z nielegalnym oprogramowaniem, nagrywarka oraz ponad 30 płyt. Z kolei w Lublinie po kontroli firmy zatrzymano 3 komputery oraz 12 płyt z nielegalnie zwielokrotnionym oprogramowaniem.

Firmy, w których policja stwierdziła naruszenia najczęściej łamały prawa autorskie producentów takich jak: Adobe, , , Microsoft. Powielano głównie najnowsze i najpopularniejsze programy.

W sierpniu przedstawiciele BSA przeprowadzili również 3 szkolenia dla policji. Tematem była ochrona praw autorskich oraz zabezpieczenia i zasady licencjonowania oprogramowania firm zrzeszonych w Business Software Alliance.