Niemcy biednieją

W 2003 roku po raz pierwszy od 10 lat w Niemczech spadł Produkt Krajowy Brutto.

Jak podał niemiecki urząd statystyczny, w 2003 roku w największej gospodarce Unii Europejskiej nastąpił spadek Produktu Krajowego Brutto o 0,1%. Deficyt finansów publicznych wyniósł w 2003 roku 4% PKB, dla porównania w 2002 r. odsetek ten wyniósł 3,5% PKB.

W ubiegłym roku wydatki konsumentów w Niemczech spadły o 0,2%, a inwestycje firm o 4%.