Niemcy nie chcą abonamentu za komputer

Przedstawiciele ponad 20 niemieckich organizacji zrzeszających m.in. firmy z branży IT, wysłali do rządów poszczególnych landów pisma, w których domagają zrezygnowania z wprowadzenia od 1 stycznia 2007 r. obowiązku opłacania abonamentu RTV za korzystanie z komputerów i telefonów podłączonych do Internetu.

Nowe przepisy przewidują, iż każdy, kto posiada podłączony do Internetu komputer PC lub telefon komórkowy i jednocześnie nie płaci obecnie abonamentu telewizyjnego, od stycznia będzie musiał opłacać specjalny abonament w wysokości 5,25 euro miesięcznie. Nowa opłata będzie szczególnie uciążliwa dla firm - ponieważ będą one musiały płacić abonament za każde należące do nich urządzenie (użytkownicy indywidualni zapłacą miesięcznie tylko 5,25 euro, niezależnie od tego, ile telefonów i komputerów posiadają).

Wprowadzenie powyższych przepisów jest efektem lobbingu publicznych nadawców telewizyjnych i radiowych, którzy argumentowali, że wielu użytkowników ogląda ich programy na ekranach komputerów i telefonów, nie płacąc przy tym obowiązkowego w Niemczech abonamentu RTV.

W skierowanej właśnie do władz landów petycji niemieckie stowarzyszenia firm z branży IT domagają się ze zrezygnowania z wprowadzenia w życie ustawy w powyższym kształcie. Zamiast tego proponują inny system finansowania publicznych nadawców.

Wśród sygnatariuszy petycji znalazło się m.in. stowarzyszenie Bitcom, zrzeszające podmioty z branży komputerowej, internetowej i nowych mediów - jego przedstawiciele szacują, że niemieckie przedsiębiorstwa będą musiały zapłacić rocznie z tego tytułu ok. 150 mln euro. Krytycy ustawy zwracają również uwagę, iż większość wykorzystywanych w firmach komputerów to maszyny typowo biurowe, nieprzystosowane do oglądania telewizji i dlatego też nowy abonament nie powinien ich dotyczyć.