Niemcy stawiają na open source

Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało na potrzeby jednostek administracji publicznej, zestaw wytycznych w zakresie migracji systemów informatycznych w kierunku platform open source.

Wytyczne mają pomóc administracji szczebla centralnego, samorządom lokalnym i agencji rządowym, w opracowaniu strategii informatycznej na najbliższe lata. Ministerialny dokument, bazuje na przykładach kilku pilotażowych projektów open source, realizowanych w sektorze publicznym. Otto Schily, niemiecki minister spraw wewnętrznych, nie przekonuje szefów IT jednostek administracji, do zaniechania nawiązywania umów z dostawcami w pełni komercyjnych systemów informatycznych. Część z nich pozostanie z pewnością przy rozwiązaniach mieszanych. Od dłuższego czasu niemieckie urzędy skłaniają się jednak ku systemom open source. W czerwcu rząd tego kraju zawarł z IBM umowę w sprawie dostaw stacji roboczych i serwerów z preinstalowanym systemem Linux. W ramach migracji do otwartych rozwiązań administracja miasta Monachium będzie wykorzystywać system Linux (SuSE) na 14 tys. komputerów. Na podobny krok, mogą zdecydować się także inne władze lokalne, pomimo znaczących obniżek jakie niemieckiej administracji zaoferował Microsoft.

W Polsce wykorzystanie systemów open source w administracji jest na razie bardzo ograniczone, poza nielicznymi przypadkami zastosowania platformy Linux np. w systemach wyborczych czy sejmowym systemie zbierania danych z urządzeń do głosowania. Przykładem obrazującym podejście do Linuxa jest sprawa aplikacji Płatnik za pomocą której firmy komunikują się z ZUS. Mimo licznych petycji skierowanych do ZUS (i pośrednio Prokomu), oprogramowanie to wciąż dostępne jest tylko na "jedynie słuszną platformę", wymuszając użytkowanie systemu Windows w firmach. Sytuacja ta zrodziła w środowisku open source pomysł stworzenia bliźniaczej aplikacji "Janosik". Powstałe oprogramowanie nie może jadnak doczekać się zatwierdzenia przez ZUS, który odmawia ponadto udostępnienia specyfikacji używanego w Płatniku formatu przesyłania danych KSI MAIL.

Więcej informacji:

http://www.ibiblio.org/ser/index/index.php