Niemcy u progu recesji

Niemcy znalazły się na granicy recesji - w I kw. br. PKB naszego zachodniego sąsiada spadł o 0,2% w porównaniu z IV kw. 2002 r. – tendencja spadkowa utrzymuje się już drugi kwartał z rzędu.

Analitycy spodziewali się wzrostu Produktu Krajowego Brutto w I kw. 2003 o 0,1%. Według Federalnego Urzędu Statystycznego, spadek PKB spowodowany został m.in. szybszym wzrostem importu niż eksportu. W ostatnim kwartale 2002 r. niemiecki PKB również spadł, a dwa kwartały spadku z rzędu oznaczają znalezienie się na granicy recesji (definiowanej jako dwa następujące po sobie kwartały spadku).

Jak podał Federalny Urząd Statystyczny, rok do roku niemiecki PKB wzrósł o 0,5% - znów poniżej oczekiwań analityków, którzy oczekiwali wzrostu o 0,6%.

Są to oczywiście bardzo złe wiadomości dla całej strefy euro, ponieważ Niemcy wytwarzają jedną trzecią PKB Eurolandu.


Zobacz również