Niemcy w recesji

Niemiecka gospodarka jest w recesji - w III kw. br. wartość PKB spadła o 0,5%, a w II kw. br. o 0,4%.

Spadek wyników gospodarczych był większy niż spodziewali się analitycy. Spadek PKB był spowodowany przede wszystkim gorszymi wynikami eksportu i wysokim wzrostem importu. Wyniki w sektorze przemysłowym spadły o 3,6% we wrześniu br. w porównaniu z sierpniem br.

Zamówienia spadły o 8% w sierpniu i wrześniu br. Zamówienia spoza Europy spadły o 11,4%, a z rynku wewnętrznego o 4,3%.

Ostatnio niemiecka gospodarka znalazła się w recesji w pierwszej połowie 2003 roku.

Z najnowszych prognoz Europejskiego Banku Centralnego wynika, że wzrost gospodarczy w 2009 roku wyniesie 0,3%, a nie jak przewidywano w sierpniu br. 1,3%.


Zobacz również