Niemcy w tarapatach

Wzrost gospodarczy w Niemczech w 2002 r. wyniósł 0,2% - jest to najgorszy wynik od 1993 roku.

Jak ogłosiło niemieckie Federalne Biuro Statystyczne, efektem niskiego wzrostu gospodarczego jest rekordowo wysoki deficyt publiczny – 3,7% PKB. Wydano o 77,2 mld euro więcej niż wyniosły wpływy budżetu centralnego, poszczególnych landów oraz samorządów. Europejski Pakt Stabilizacji i Rozwoju dopuszcza 3-proc. deficyt budżetowy, Niemcy ten próg przekroczyły. W 2001 roku deficyt budżetowy wyniósł 2,8% PKB i Komisja Europejska już wtedy wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec Niemiec.

Rząd spodziewał się w 2002 roku wzrostu PKB na poziomie 0,5%, a analitycy – 0,3%.