Niemieccy przedsiębiorcy w rekordowo dobrych nastrojach

Niemiecki indeks nastroju w biznesie wzrósł do rekordowej wysokości w listopadzie br., a bezrobocie wciąż spada - wynika z danych instytutu Ifo.

Indeks nastroju w biznesie, sporządzany przez instytut Ifo z Uniwersytetu w Monachium oparty jest na ankiecie przeprowadzanej wśród 7 tys. menedżerów. W listopadzie br. wzrósł do 109,3 punktu z 107,7 punktu w październiku.

Firmy bardziej optymistycznie oceniają zarówno obecną sytuację biznesową jak i perspektywy na najbliższe półrocze.

Wzrósł indeks klimatu biznesowego w sektorze przemysłowym - firmy są bardziej zadowolone ze swojej sytuacji biznesowej niż w ubiegłym miesiącu. Spodziewają się także rozwoju w najbliższych 6 miesiącach. Jednak w dziedzinie eksportu przedsiębiorcy nie spodziewają się tak silnego wzrostu jak w poprzednim miesiącu. Dzięki zwiększonym oczekiwaniom w dziedzinie popytu na środki trwałe, który stanowi największy element popytu wewnętrznego w Niemczech, efekt poprawy gospodarczej będzie bardziej widoczny. Zwiększy się także zatrudnienie.

W branży handlu detalicznego i hurtowego także poprawił się wskaźnik klimatu biznesowego. Wprawdzie detaliści nie oceniają swojej aktualnej sytuacji tak dobrze jak w ubiegłym miesiącu, jednak optymistycznie patrzą w przyszłość.

Także w sektorze budowlanym wzrosła wartość indeksu Ifo - przedsiębiorcy oceniają bieżącą sytuację lepiej niż miesiąc temu, jednak nie są aż tak pewni dobrych wyników w ciągu nadchodzącego półrocza.

W sektorze usług indeks rośnie już od sześciu miesięcy. Usługodawcy optymistycznie oceniają przyszłość i zamierzają zwiększać zatrudnienie.