Niemiecka machina spowalnia

Po trzech kwartałach powrotu na ścieżkę wzrostu niemiecka gospodarka w IV kwartale ub. roku ponownie spowolniła.

W ostatnich trzech miesiącach ub. roku niemiecka gospodarka nie odnotowała wzrostu w porównaniu do III kwartału. Pierwsze trzy kwartały 2005 roku przynosiły kolejne wzrosty rzędu 0,6%, 0,3% i 0,6%.

Według danych niemieckiego urzędu statystycznego w ostatnim kwartale ub. roku wzrosło bezrobocie - w styczniu br. ta tendencja utrzymuje się i liczba bezrobotnych przekroczyła już 5 milionów. Spadła sprzedaż detaliczna.

Z drugiej strony, poziom produkcji był w Q4'05 o 1% wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Silną pozycję utrzymuje natomiast niemiecki eksport. Rośnie nadwyżka w handlu, do poziomu najwyższego w ub. roku, a poziom zaufania biznesu do sytuacji gospodarczej jest najwyższy od pięciu lat.