Niemiecki z peceta

Drugie wydanie znanego zestawu naukowo-technicznych, specjalistycznych i ogólnych słowników niemieckich tandemu LexLand i WNT, zawiera 307 tys. haseł.

Ta potężna dawka materiału leksykograficznego jest niezbędnym narzędziem każdego tłumacza czy osoby stykającej się na co dzień z fachowym językiem niemieckim.

Na jednej płycie CD znalazły się słowniki naukowo-techniczne niemiecko-polski i polsko-niemiecki (115 i 100 tys. terminów), słowniki handlowo-finansowe (18 i 12 tys. haseł) oraz słowniki ogólne (30 i 32 tys.), uwzględniające nową ortografię niemiecką.

Program imponuje zakresem funkcji i wygodą działania. Szczególnie cenna jest bezpośrednia współpraca z edytorem Word, dzięki której słownik automatycznie reaguje na skopiowanie wyrazu do Schowka czy ustawienie kursora na wyrazie. Oczywiście możliwe jest przyrostowe lub pełnotekstowe wyszukiwanie haseł bezpośrednio w słowniku (również z użyciem warunków logicznych), przy czym program rozpoznaje formy fleksyjne (analiza morfologiczna), a także automatycznie koryguje błędy literowe użytkownika (analiza pisowni). Wstawianie obcych znaków diakrytycznych ułatwia wyświetlany pasek ze znakami.

Żywy organizm, jakim jest język, wymaga stałych aktualizacji słowników. Użytkownik może zaktualizować swoje zbiory, co wymaga uprzedniego zarejestrowania programu u producenta. Możliwe jest też tworzenie własnych słowników, do czego służy specjalny edytor haseł. Pozwala on opisywać hasła z użyciem podstawowych elementów formatujących, z grafikami, dźwiękiem i odsyłaczami do innych haseł. Zgłosić tu można pewien istotny postulat - o ile jest zrozumiałe, że zawartości słowników LexLandu nie można eksportować, o tyle brak chyba przeciwwskazań do operacji odwrotnej - importu haseł z plików tekstowych, w których stosuje się jakiś typowy znak delimitujący. Pozwoliłoby to wielu osobom wykorzystać zrobione już zapiski.

Nie ulega jednak wątpliwości, że całość jest produktem o nadzwyczajnej użyteczności, a sposób działania System TL+6.0, czyli interfejsu do słowników, jest zrozumiały i pozbawiony uciążliwości, jakie dotykają użytkowników rozmaitych dostępnych w Sieci programów słownikowych.

(pw)

Informacje LexLand

http://www.lexland.com.pl

Cena 195 zł

+ obszerność bazy słownikowej

+ łatwość obsługi

+ współpraca z zewnętrznymi aplikacjami

+ umiarkowana cena

- brak importu list haseł