Niepewne oznaki ożywienia

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przewiduje, że w 2003 roku wzrost PKB wyniesie w Polsce 2,7%, a w 2006 r. – 4,8%.

Zdaniem IBnGR w I kw. br. wzrost Produktu Krajowego Brutto wyniósł w Polsce 2,3%. Jak podano w komentarzu, oznaki ożywienia gospodarczego w Polsce są nadal niejednoznaczne: koniunktura gospodarcza podtrzymywana jest głównie przez wzrost eksportu, natomiast dynamika popytu krajowego poprawia się zaledwie umiarkowanie.

Według Instytutu, w I kw. br. popyt krajowy wzrósł o 2,3%, a w całym 2003 r. wzrośnie o 2,2%, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w I kw. o 4,1% (wobec analogicznego okresu w 2002 r.), a do końca roku wzrośnie o 5,3%. Z szacunków IBnGR wynika również, że deficyt obrotów bieżących wyniósł do końca marca br. 2,45 mld USD (3,3% PKB), a w całym roku osiągnie wartość 3,4% PKB.

Instytut prognozuje, że w tym roku inflacja nie przekroczy 1,4%. Przewidywana jest również poprawa sytuacji na rynku pracy w I półroczu br., choć na koniec roku ma ona znów wzrosnąć do 18,9%. W 2006 r. IBnGR zapowiada inflację na poziomie 17,1%.


Zobacz również