Niepewność pracownika

Większość Polaków jest nadal zadowolona ze swojego obecnego miejsca pracy, ale rośnie odsetek obawiających się zawodową przyszłość - wynika z badania "Satysfakcja z pracy 2009", opublikowanego przez Instytut Badań Rynkowych (IIBR) oraz portal Pracuj.pl.

W porównaniu z wynikami edycji badania "Satysfakcja z pracy" sprzed 4 lat odsetek zadowolonych z obecnego miejsca pracy jest niższy o 10 punktów procentowych i wynosi 63%. Ankietowani chętniej widzieliby się w tym samym miejscu pracy za 5 lat (47,8% wskazań w 2009 roku, 39,6% w roku 2007). Rzadziej myślą o zmianie pracy (30,2% wskazań w 2009 roku, 42,3% w roku 2007). Tylko 36% badanych wierzy, że ich obecny pracodawca ma wobec nich długofalowe plany.

Rosną także obawy dotyczące najbliższej przyszłości zawodowej. Tylko 14,5% ankietowanych uważa, że w tym roku ich sytuacja na rynku pracy się polepszy, natomiast co trzeci badany (35%) uważa, że ulegnie pogorszeniu. W porównaniu z badaniem z 2007 spada także odsetek osób, które dobrze oceniają swoje szanse na znalezienie innego miejsca zatrudnienia.

Najważniejsze w pracy zawodowej są dla ankietowanych wynagrodzenie (ten czynnik wskazało 97% osób) oraz stabilność zatrudnienia (96%). Kwestie dobrych relacji ze współpracownikami oraz bezpośrednim przełożonym uznało za ważne odpowiednio 93% i 91% respondentów. Istotne są także możliwości rozwoju zawodowego (88%) i awansu (83%). Najrzadziej jako ważne w pracy badani podawali podejście pracodawcy do inicjatyw charytatywnych (36%).