Niepokonane C++

Dotychczas stosowanie C++ zawsze dawało zadowalające rozwiązanie problemu, ponieważ jest to najbardziej rozpowszechniony i wszechstronny język, podstawowe narzędzie większości programistów. Korzystając z tego, Inprise postanowił podbić kolejny znaczący segment świata informatycznego, Internet, przez wprowadzenie tam C++ Buildera 5, który z pewnością dotrzymuje kroku Delphi 5, a momentami nawet je wyprzedza.

Dotychczas stosowanie C++ zawsze dawało zadowalające rozwiązanie problemu, ponieważ jest to najbardziej rozpowszechniony i wszechstronny język, podstawowe narzędzie większości programistów. Korzystając z tego, Inprise postanowił podbić kolejny znaczący segment świata informatycznego, Internet, przez wprowadzenie tam C++ Buildera 5, który z pewnością dotrzymuje kroku Delphi 5, a momentami nawet je wyprzedza.

Niepokonane C++
Sercem nowego Buildera jest Borland C++ Compiler 5.5 - szybki, 32-bitowy kompilator optymalizujący, zgodny z najnowszymi wersjami standardu ANSI/ISO C++.

Jest to kolejna generacja przez lata dopracowywanego kompilatora, który znalazł uznanie wśród szerokiej rzeszy użytkowników, a który teraz firma Inprise postanowiła udostępniać... za darmo!

C++ Builder 5 Enterprise umożliwia programowanie aplikacji rozproszonych, systemów handlu elektronicznego i wydajnych, w pełni skalowalnych aplikacji internetowych obsługujących dużą liczbę zgłoszeń. Wersja Enterprise ma ponadto najbardziej rozbudowane mechanizmy dostępu do danych z praktycznie dowolnych źródeł (ADOExpress), a budowane za jej pomocą aplikacje mogą działać również na prawie dowolnych platformach internetowych.

Zmiany wprowadzone w C++ Builderze 5 to m. in.: większa produktywność, lepsza współpraca z siecią i dostęp do baz danych, rozszerzenie kompilatora, tworzenie aplikacji wielojęzycznych (Borland Translation Suite) czy pracy grupowej (TeamSource). Lista nowości jest bardzo obszerna, więc postaramy się krótko omówić tylko najważniejsze.

C++ Builder 5 zawiera Internet Express, ułatwiający budowanie skalowalnych aplikacji internetowych, które przesyłają dynamiczne dane przez WWW. W tym celu wykorzystywane są w nim języki: XML, DHTML, HTML 4. Natomiast Active Server Objects pozwalają tworzyć aplikacje działające na serwerach wykorzystujących technologię ASP.

Menedżer projektu znajduje z kolei zależności między plikami projektu i dostarcza bardziej szczegółowych informacji, co jest istotne w przypadku złożonych projektów opartych na XML. Możliwe jest także grupowanie projektów, jednoczesna kompilacja, a nawet kompilacja w tle.

Mimo że w C++ Builderze 5 uwagę skupiono głównie na zastosowaniach internetowych, jego wykorzystanie do szybkiego, wizualnego tworzenia aplikacji (RAD) nadal pozostaje aktualne. C++ Builder 5 potrafi przecież wszystko to, co jego poprzednie wersje, to w Delphi 5 i jeszcze więcej.

Dzieje się tak, dlatego że C++ Builder pojawia się zawsze później niż Delphi i, siłą rzeczy, musi zawierać wszystkie unowocześnienia, które są wspólne dla obu systemów.

C++ Builder 5 jest dostępny, jak zawsze, w trzech wydaniach o różnych stopniach zaawansowania. Praca z najprostszą wersją Standard to najlepsza droga do poznania C++ i sposób na wizualne budowanie aplikacji z wykorzystaniem 85 komponentów biblioteki VCL, asystentów, kreatorów, gotowych szablonów, a także technologii CodeInsight, która pozwala zmniejszyć ilość wpisywanego kodu. Z drugiej strony, ciągle możliwe są: pełny dostęp do Win32 API i wykorzystanie zaawansowanych technologii obiektowych, tj. COM, ActiveX i OLE Automation.

Ta ostatnia pozwala aplikacjom współpracować np. z elementami pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Wersja Professional wprowadza obsługę baz danych i bibliotekę elementów internetowych do budowy wydajnych aplikacji WWW. Na szczególną uwagę zasługuje WebBroker, ponieważ dzięki niemu można tworzyć aplikacje do serwerów. Zamiast decydować się na jedną architekturę interfejsu ISAPI, NSAPI czy CGI, wystarczy wykorzystać WebBridge i zbudować aplikację niezależną, która nadal ściśle współpracuje z serwerem WWW. Dwa kolejne istotne elementy WebBrokera, to WebModules, zajmujący się publikowaniem informacji, i WebDispatcher, odpowiedzialny za obsługę zdarzeń. Budowanie aplikacji bazodanowych to zadanie dla InterBase Express. Wykorzystując tę właśnie technologię, można zbudować aplikację korzystającą z relacyjnej bazy danych, którą można łatwo rozpowszechniać (nie trzeba korzystać z BDE).

Nowe widoki w Data Module Designer pozwalają zrozumieć i lepiej kontrolować zależności między elementami współpracującymi ze źródłami danych. Control Panel Wizard pomaga wyposażyć aplikacje w możliwość konfiguracji z poziomu Panelu sterowania. Console Application Wizard pozwala tworzyć aplikacje do trybu tekstowego i może pełnić funkcje dydaktyczne. Do VCL dodano natomiast System Tray Component do budowania aplikacji, które działają w tle, dopóki nie zostaną uaktywnione z systemowego paska zadań (Tray).

Niepokonane C++
Technologia CodeGuard pozwala ograniczyć do minimum błędy alokacji i (lub) dostępu do pamięci. Usuwanie błędów dodatkowo ułatwia wieloprocesowe debugowanie, podgląd rejestrów FPU/MMX, możliwość badania "obcych" procesów, a Breakpoint ToolTips i Breakpoint Actions przekazują jeszcze więcej informacji o wartościach zmiennych czy adresach pamięci.

Już z tego zarysu możliwości widać, że jeżeli ktoś poważnie interesuje się tworzeniem wydajnych nowoczesnych aplikacji, to upgrade jest chyba nieunikniony...

Borland C++Builder 5

Rodzaj: środowisko programistyczne

Producent: Inprise Corporation, www.inprise.com

Informacje: BSC Polska Sp. z o.o., 00-218 Warszawa, ul. Kościelna 12, tel. (022) 6376365, faks: (022) 8319484,http://www.borland.pl, e-mail: [email protected]

Cena: ok. 550 zł (Standard), ok. 3800 zł (Pro)