Niepoprawne reklamy

Niemal połowa Polaków chciałaby całkowitego zakazu reklamy papierosów.

W ramach badania „Reklama na co dzień” TNS OBOP przepytał Polaków, Czechów, Słowaków i Węgrów na temat reklamowania papierosów i lekarstw. Według 36% ankietowanych Polaków, każdy powinien mieć możliwość reklamowania gdzie chce i jakich chce produktów – dotyczy to leków, zaś w przypadku 13% respondentów - papierosów. W pozostałych objętych badaniem krajach akceptację dla swobodnej reklamy leków wyraża 31% Czechów, 29% Węgrów i 26% Słowaków, a papierosów odpowiednio 18%, 14% i 17% ankietowanych.

Aż 78% Polaków opowiedziała się za częściowym (30%) lub całkowitym (48%) ograniczeniem reklamy papierosów. W przypadku leków, za całkowitym zakazem reklamowania opowiedziało się 10% badanych, a 36% - za pewnymi ograniczeniami.

„Zdecydowana większość Polaków, uznając papierosy za szkodliwe dla zdrowia, nie wyraża zgody na zachęcanie do ich kupowania. Interesujące jest natomiast, że w przypadku leków zdania są podzielone. Sytuacja ta wynika prawdopodobnie z faktu, że reklamy leków z jednej strony dostarczają informacji o tym, co jest dostępne na rynku, a tym samym pozwalają na świadomy wybór, z drugiej jednak zachęcają do zażywania leków, których nadmiar może mieć szkodliwe efekty uboczne” – skomentowała wyniki badania Elżbieta Lenczewska – Gryma, Dyrektor Działu Badań Mediów TNS OBOP.