Nieprawne wprowadzanie oferty NC+ zostało "wycenione" przez UOKiK na 11 mln zł.

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji poinformował o nałożeniu na spółkę ITI Neovision kary w wysokości blisko 11 milionów złotych. Chodzi o naruszenie interesów konsumentów podczas wprowadzania oferty NC+.

Dokładnie 2 kwietnia w związku z licznymi skargami konsumentów Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji rozpoczął postępowanie wyjaśniające przeciwko ITI Neovision. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel uznała, iż spółka jednostronnie zmieniając umowy zawarte z abonentami telewizji "n" faktycznie złamała prawo. Ponadto pani prezes zakwestionowała sam sposób przekazywania informacji (odbywało się to za pośrednictwem zwykłych listów) oraz zbyt krótki termin na złożenie rezygnacji z automatycznej migracji.

Spółka ITI Neovision została zobowiązana do natychmiastowego wykonania w stosunku do abonentów następujących działań:

- abonenci, którzy nie wypowiedzieli umowy: spółka ma poinformować, że usługi telewizyjne będą świadczone na dotychczasowych warunkach do końca okresu wynikającego z dotychczas obowiązującej umowy zawartej na czas oznaczony lub do czasu wyboru przez nich oferty "nc+".

- abonenci, którzy wypowiedzieli umowy: spółka ma poinformować, że do 31 maja mogą anulować swoje wypowiedzenie. Wówczas będą im świadczone usługi telewizyjne na warunkach obowiązujących przed wypowiedzeniem umowy do końca oznaczonego okresu lub do czasu wyboru przez nich oferty "nc+".

- abonenci, którzy wybrali ofertę "nc+": spółka ma poinformować, że do 31 maja mogą odstąpić od wybranej oferty nc+. Wówczas będą świadczone usługi telewizyjne na warunkach obowiązujących przed dokonaniem wyboru oferty "nc+" do końca oznaczonego okresu lub do czasu wyboru przez nich oferty "nc+".

Dodatkowo na stronie ncplus.pl pojawić ma się decyzja UOKiK.

Za opisane nieprawne działania prezes Urzędu ukarała ITI sankcją finansową wynoszącą dokładnie 10 mln 841 tys. zł. Kwota ta byłaby większa, gdyby nie samodzielne zaprzestanie przez ITI stosowania niedozwolonych praktyk.

____________

Mam nadzieję, że historia ta będzie nauczką dla zagranicznych firm, które mają za nic konsumentów z kraju nad Wisłą.