Nierówne szanse w cyberprzestrzeni

Amerykańscy niewidomi wytaczają proces serwisowi AOL za brak możliwości korzystania z jego usług przez osoby niewidzące.

Amerykański Związek Niewidomych zamierza złożyć pozew przeciwko największemu na świecie dostawcy usług internetowych – America On Line. Przyczyną jest fakt, że AOL - w przeciwieństwie do innych internetowych usługodawców - nie stosuje oprogramowania zgodnego z systemami umożliwiającymi komputerom automatyczne śledzenie oraz odczytywanie na głos wyświetlanego na ekranie tekstu. Konstrukcja serwisu AOL jest oparta głównie na grafice, a większość ikon nie ma tam metek tekstowych, co uniemożliwia niewidomym serfowanie.

Związek Niewidomych już wielokrotnie sugerował AOL wprowadzenie niezbędnych modyfikacji, lecz dotąd firma nie podjęła żadnych działań w tym kierunku. Składając swój wniosek, niewidomi powołują się na ustawę dotyczącą osób niepełnosprawnych i mają nadzieję uzyskać wyrok sądu obligujący AOL do przystosowania serwisu do potrzeb osób niewidzących. “Chcemy po prostu równych szans do korzystania z dobrodziejstw Internetu, takich jakie ma już 19 mln użytkowników America On Line” – mówi rzecznik związku.

Więcej informacji: www.idg.net