Nieruchomości w górę

Ceny mieszkań w Polsce nadal rosną, najszybciej w miastach średniej wielkości - wynika z raportu przedstawionego przez CEE Property Group. Przeciętne małżeństwo stać na kredyt złotówkowy umożliwiający zakup, zależnie od regionu, od 43 do 77 m2 mieszkania.

W I półroczu br. popyt na mieszkania utrzymywał się na wysokim poziomie, a jednocześnie nie wzrosła znacząco podaż. Szybki rozwój rynku mieszkaniowego obserwowano w I połowie br. w miastach średniej wielkości np. Bydgoszcz, Toruń, Kielce, Lublin, Rzeszów, Białystok. Tempo wzrostu cen mieszkań na tych rynkach wynosi 20-30%. Jako najważniejsze czynniki odpowiadające za wzrost cen mieszkań w I półroczu, autorzy badania wskazują:

@ utrzymującą się niezmiennie na niskim poziomie podaż mieszkań

@ wzrost zamożności społeczeństwa

@ niską cenę kredytów

@ wzrost zainteresowania inwestycyjnym zakupem nieruchomości

@ wchodzenie w dorosłe życie pokolenia wyżu demograficznego, osób urodzonych na przełomie lat 70. i 80.

@ wzrost cen materiałów i działek budowlanych.

W II połowie br. rynki mieszkaniowe w największych miastach Polski odczują nieznaczne ochłodzenie, w miastach średniej wielkości ceny powinny nadal rosnąć dwucyfrowym tempie.

CEE Group szacuje obecnie, że rentowność projektów deweloperskich w największych miastach zamyka się w przedziale pomiędzy 8 % a 16% (ceny bieżące części przychodowej i kosztowej). W badanej grupie 9. miast najwyższą rentowność mają projekty w Warszawie i Wrocławiu, a najniższą - w Kielcach i Rzeszowie. Jednocześnie oddawane obecnie projekty mają realnie dużo wyższą marżę, sięgającą 25-30%, w związku ze znaczącym wzrostem na przestrzeni kilku ostatnich lat wartości działek, na których wzniesiono budynki. Najpowszechniejszym sposobem finansowania inwestycji deweloperskich jest kapitał własny oraz kredyty bankowe. Z rzadka pozyskuje się kapitał od funduszy inwestycyjnych.

Wartość przeciętnego kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego przez gospodarstwo domowe w I półroczu br. przekroczyła 220 tys. zł. Przy obecnych cenach mieszkań, małżeństwo o przeciętnych zarobkach w danym województwie stać na zakup w kredycie złotówkowym od 43 m2 w małopolskim, 49 m2 w pomorskim czy 50 m2 w łódzkim, po 77 m2 w śląskim i lubuskim i 74 m2 w opolskim.