Nieśmieciowe oszczędności na śmieciach

Brytyjskie firmy mogłyby zaoszczędzić 3 mld GBP rocznie na śmieciach i recyklingu, stwierdza raport organizacji Envirowise.

Według Envirowise rocznie brytyjskie firmy marnują wody w ilościach pozwalających do wypełnienia 1,5 miliona basenów o rozmiarach olimpijskich, produkują nadmiar opakowań, które wypełniłyby 22 tys. jumbo-jetów, a śmieci związane ze sprzedażą wypełniłyby 1900 wież Eiffel'a.

Tworzenie nadmiaru śmieci ma poważny wpływ na rentowność spółek, stwierdzono w raporcie. Stosowanie lepszych praktyk w zakresie środowiska pozwoliłoby na istotne oszczędności, które można reinwestować w załogę i rozwój produktów.

Raport przedstawia kilka podstawowych sposobów ograniczenia produkcji śmieci:

wykorzystanie kwalifikacji załogi - kiedy powód zaśmiecenia jest już ustalony, do jego likwidacji lub niwelowania najważniejsze znaczenie mają umiejętności i wiedza doświadczonej załogi.

monitorowanie zużycia - potrzebne jest monitorowanie ilość zużywanej w firmie wody, porównanie zużycie wody okresami, odniesienie do wielkości produkcji w przypadku firm produkcyjnych albo do liczby załogi w firmach usługowych.

bilansuj zużycie - potrzebne jest sporządzenie dokładnego bilansu zużycia wody, aby określić gdzie w firmie jest ona używana, a gdzie – marnowana.

łatwe oszczędności - wiele firm tnie koszt wody do 30% przy zastosowaniu prostych i niedrogich sposobów. To np. oszczędność wody w toaletach, poprzez zastosowanie baterii samoczynnie zatrzymujących strumień wody itp.

oszczędny z definicji - projektowanie powinno zakładać minimalne zużycie materiałów, energii i wody w procesie produkcji. Ułatwienie ponownego wykorzystania albo recyklingu, może znacząco obniżyć wykorzystanie surowca i obniżyć koszt składowania na wysypisku.

narodziny oszczędności - ponad 80% wpływu jaki ma produkt na środowisko decyduje się na etapie projektowania i może wpływać na zwiększenie kosztów, np. gdy zaostrzą się przepisy regulujące sprawy ekologiczne.


Zobacz również