Niewiedza o zmianach

Duże firmy w całej Europie wprowadzają zmiany procesów, opierając się przede wszystkim na założeniach, a nie danych empirycznych.

Przeprowadzone na zlecenie FileNet Corporation firma Vanson Bourne badania wykazały, że ponad jedna trzecia ankietowanych firm nie jest w stanie ocenić wpływu zmiany procesu przed jego wdrożeniem. W największych gospodarkach europejskich, na przykład w Niemczech i Wielkiej Brytanii odsetek ten sięga nawet 50% i 53%. Oznacza to, że duże organizacje w całej Europie wprowadzają zmiany procesów, opierając się przede wszystkim na założeniach, a nie danych empirycznych. 63% respondentów stwierdziło, że ich zdaniem właściciele procesów nie mają pełnej kontroli nad zmianami procesów zachodzącymi w ich organizacji.

70% europejskich firm ma świadomość bezpośredniego związku między zarządzaniem szerokim zakresem kluczowych procesów biznesowych a sukcesem działań firmy. Ponad 59% badanych organizacji nie dysponuje jednak zintegrowanym rozwiązaniem do zarządzania procesami biznesowymi (BPM). 11% badanych przedsiębiorstw wdrożyło rozwiązania BPM obejmujące całą organizację. Pozostałe ręcznie zestawiają informacje (31%), pobierają dane z wielu rozproszonych systemów (32%) lub poprzez kilka osobnych systemów BPM (22%). Niemal połowa ankietowanych (ok. 47%) nie widzi przeszkód dla ewentualnego wdrożenia rozwiązania BPM obejmującego całą firmę, a dalsze 12% planuje takie rozwiązanie wdrożyć na przestrzeni od pół roku do 2 lat.

Sondaż objął 150 osób z wyższej kadry kierowniczej IT w dużych organizacjach w krajach Beneluksu, Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.