Niewielka poprawa

Indeks Menedżerów Logistyki dla strefy euro wzrósł w styczniu br. do 49,3 punktu z 48,4 punktu w grudniu 2002 r.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród 2,5 tys. firm z branży przetwórczej, wzrost popytu poprawił w nieznacznym stopniu sytuację w przemyśle europejskim, ale branża nie rozwijała się, a surowce zdrożały. Indeks Menedżerów Logistyki (PMI) poniżej 50 punktów również świadczy o kontynuacji recesji w branży.

Wskaźnik poziomu nowych zamówień wzrósł w styczniu br. do 51 punktów, z 49,3 punktu w styczniu.

W Niemczech indeks PMI wzrósł do 48,3 punktu z 47 punktów w grudniu 2002 r., a firmy zauważyły znaczny wzrost popytu w sektorze dóbr konsumenckich.