Niewielka świadomość użytkowników sieci

Z badań przeprowadzonych przez fundację IWF (Internet Watch Foundation) wynika, że użytkownicy internetu wciąż nie wiedzą jak reagować na niechciane treści, które napotykają w sieci.

Z podsumowania danych za 2007 rok wynika, że w tym czasie Fundacja otrzymała od użytkowników prawie 35 tysięcy zgłoszeń informujących o podejrzanych treściach. Mimo iż liczba zgłoszonych w ten sposób nadużyć z roku na rok rośnie, to według IWF świadomość internatów w tym względzie wciąż jest bardzo niska. W związku z tym uruchomiła ona specjalną akcję informacyjną. Przy pomocy bannerów reklamowych, e-maili, a także informacji zawartych na stronie fundacji, będzie ona informować w jaki sposób należy zgłaszać takie zdarzenia.

Obrazek służący do zgłaszania nadużyć internetowych

Obrazek służący do zgłaszania nadużyć internetowych

Aby zgłosić podejrzane zdarzenie, wystarczy kliknąć na obrazek dużego czerwonego klawisza, który znajduje się na głównej stronie Fundacji. Dzięki niemu możliwe będzie zgłoszenie m.in. przypadków seksualnego wykorzystywania nieletnich, przestępstw popełniane z wykorzystaniem nowych technologii czy strony, które zawierają treści niezgodne z prawem czy istniejącymi obyczajami społecznymi.

Wszystkie zgłoszenia można rejestrować anonimowo. Jeśli natomiast chcielibyśmy się dowiedzieć jakie kroki zostały podjęte w związku ze zgłoszoną sprawą, to będziemy musieli podać swój kontakt zwrotny.

Aby dowiedzieć się więcej, warto zajrzeć na stronę Fundacji (język angielski).