Niezależność ze wspólnym prezydentem

Zdaniem większości Polaków państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny zachować jak największą niezależność, choć połowa ankietowanych rodaków byłaby gotowa zaakceptować wspólny unijny rząd.

Jak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, aż 65% Polaków uważa, że UE po rozszerzeniu powinna iść w kierunku związku niezależnych państw, a 16% chciałoby państwa federalnego. W kwestiach polityki zagranicznej 61% respondentów pragnie jak największej swobody poszczególnych krajów członkowskich, a 36% jest za prowadzeniem wspólnej polityki zagranicznej.

Jednak ankietowani Polacy okazują się być mało konsekwentni w swoich poglądach. Chcą bowiem jednocześnie niezależności od struktur unijnych i wspólnego rządu oraz prezydenta. Aż 52% zaaprobowałoby wspólny unijny rząd, a 39% - wspólnego prezydenta. Za wspólną unijną armią opowiada się 44% respondentów.

Sondaż został przeprowadzony przez CBOS na 975 – osobowej grupie dorosłych Polaków, na początku marca br.


Zobacz również