Niezależny Operator Międzystrefowy (NOM) ukarany przez UOKiK. AUtomatycznie przedłużał umowy

Niezależny Operator Międzystrefowy stosował niezgodne z prawem zapisy w regulaminie, które zakładały automatyczne przedłużanie umowy na kolejny okres bez pytania konsumenta o zgodę - czytamy na stronie UOKiK.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. (NOM) to firma telekomunikacyjna działająca na polskim rynku od 1999 roku. Jej nazwa wielu osobom nie kojarzy się jednak dobrze. Pojawiały się bowiem przypadki działających w jej imieniu podwykonawców podszywających się pod Telekomunikację Polską i w ten sposób nakłaniających do zmiany umowy.

NOM w pewnym momencie postanowił położyć jednak kres tego typu nieuczciwym praktykom uruchamiając program „Razem stajemy się lepsi”.

"W trosce o Państwa zadowolenie i bezpieczeństwo, postanowiliśmy uruchomić program „Razem stajemy się lepsi”. Dzięki Państwa pomocy liczymy na wykluczenie nieetycznych praktyk handlowych, które mogą być stosowane przez naszych podwykonawców. Wspólnie z naszymi obecnymi i przyszłymi Klientami pragniemy stawać się lepsi." - czytamy na stronie www.NOMrazem.pl

O ile jednak działania te szły w dobrym kierunku, o tyle najnowszy wyrok Prezesa UOKiK znowu stawia w niekorzystnym świetle firmę NOM. Ustaliła ona bowiem, że spółka stosowała niezgodne z prawem praktyki dotyczące automatycznego przedłużania umowy.

"NOM zastrzegał, że umowa zawarta na czas określony ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny, taki sam okres. Abonenci, którzy chcieli zrezygnować z nowego kontraktu, byli zobowiązywani do złożenia pisemnego oświadczenia, co najmniej 30 dni przed upływem starej umowy. Praktyka ta wymuszała na konsumentach podejmowanie działań zapobiegających przedłużeniu umowy oraz ograniczała możliwość rezygnacji z usług przedsiębiorcy. Jest to sprzeczne z dobrymi obyczajami a tym samym niezgodne z prawem. Zdaniem UOKIK przedsiębiorca powinien zapewnić konsumentowi możliwość podjęcia świadomej decyzji dotyczącej przedłużenia umowy na kolejny czas określony informując go o upływającym terminie i przedstawiając mu nową ofertę." - czytamy w oświadczeniu UOKiK.

Prezes UOKiK nałożyła na NOM karę w wysokości 194 833 zł. Byłaby ona wyższa, gdyby przedsiębiorca nie zaniechał stosowania kwestionowanej praktyki.

NOM odwołał się od decyzji Prezesa UOKiK do sądu.