Niski wzrost

Wzrost gospodarczy w krajach wchodzących w skład OECD w I kw. br. wyniósł 0,3%.

Jak podała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w I kw. 2003 r. wzrost gospodarczy w 30 krajach członkowskich (w tym w Polsce) był niższy w porównaniu z IV kw. 2002 r., kiedy to wyniósł 0,4%.

W USA wzrost gospodarczy w I kw. br. wyniósł 0,5%, wobec 0,3% w poprzednim kwartale, w strefie euro wzrost był zerowy, w poprzednim kwartale zaś wyniósł 0,1%. Natomiast w Japonii nastąpił spadek PKB o 0,1%, po wzroście o 0,4% kwartał wcześniej.


Zobacz również