Niskie loty PKB

PKB w strefie euro wzrósł w IV kw. 2002 r. o 1,2%, licząc rok do roku i 0,1% licząc kwartał do kwartału.

Jak podał Eurostat - europejskie biuro statystyczne, w piętnastu państwach UE Produkt Krajowy Brutto w IV kw ub. r. wzrósł o 0,1% licząc kwartał do kwartału i o 1,4% rok do roku. W III kwartale PKB wzrósł o odpowiednio 0,4% i 1,2%, w II kw. 0,4% i 1%, a w I kw. 0,4% i 0,6%.

Strefa euro miała jeszcze gorsze wyniki - w III kw. 2002 r. jej PKB wzrósł o 0,3% licząc kwartał do kwartału i 1% rok do roku, w II kw. odpowiednio o 0,4% i 0,8%, a w I kw. o 0,4% i 0,4%.


Zobacz również