Niskie loty Pengabu

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w styczniu br. o 2 punkty z 12,1 do 10,2 – jest to najgorszy wynik w dziesięcioletniej historii pomiarów klimatu gospodarczego w bankach.

Jak podał Pentor, spadek zagregowanego wskaźnika koniunktury bankowej Pengab spowodowany jest głównie złymi ocenami grudnia na rynkach depozytowych.

Większość spośród 200 ankietowanych placówek bankowych odnotowała spadek, saldo dodatnie wystąpiło jedynie w segmencie korporacyjnym na bieżących rachunkach złotowych. Także nowych rachunków typu ROR jest coraz mniej.

Również na rynkach kredytów wystąpiło pogorszenie – większość banków odnotowała wzrost wartości kredytów zagrożonych. Jednak pozytywnym sygnałem jest wzrost wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury (informującego o aktualnej i przewidywanej sytuacji ekonomicznej banków). Banki najwyraźniej coraz lepiej radzą sobie w trudnych warunkach gospodarczych.

Ubiegły rok oceniany jest przez bankowców bardzo źle, natomiast w nowy wstępują z wyraźnym optymizmem. Prognozowana stopa inflacji to 2,6%, kursy walutowe 4,03 do 4,07 USD, stopa lombardowa NBP 7,4% a redyskontowa 6,4%.