Niskie obroty

Rynek handlu elektronicznego w Europie jest obiecujący, jednak firmy z branży internetowej nie potrafią tego wykorzystać.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Jupiter Communications, Europejczycy spędzają w sieci znacznie mniej czasu niż Amerykanie. W USA internauta korzysta z połączeń online średnio 30 godzin miesięcznie. Na naszym kontynencie średnia ta wynosi zaledwie kilka godzin. Przyczyn tego zjawiska można upatrywać przede wszystkim w wysokich kosztach dostępu do Internetu. Europejscy dostawcy usług internetowych z reguły nie pobierają zryczałtowanych opłat za dostęp do sieci - opłaty naliczane są za czas połączenia, co skutecznie zniechęca do dłuższego surfowania. Użytkownicy często rezygnują z poszukiwania w Internecie interesujących produktów czy usług.

Winę za zaistniały stan ponoszą także firmy sprzedające produkty za pośrednictwem sieci. Brak agresywnego marketingu ich usług nie pozwala skutecznie konkurować z tradycyjnymi formami dystrybucji towarów. Ważną rolę odgrywa jeszcze jeden czynnik. Europejczycy prowadzą znacznie bogatsze życie towarzyskie niż Amerykanie i dlatego nie są skłonni spędzać tyle czasu na buszowaniu po Internecie.

Jupiter Communications przewiduje, że zmniejszenie kosztów dostępu do sieci spowoduje, że mieszkańcy Starego Kontynentu zaczną szerzej korzystać z usług internetowych.

Więcej informacji: www.jup.com