Nisus Writer 6.0

Nisus Software udostępniła demo wersję wielojęzycznego edytora tekstu dla Mactintoshy, Nisus Writer 6.0.

Najnowsza wersja makowego edytora tekstu Nisus Writer 6.0 wykorzystuje zawarty w systemie operacyjnym Mac OS 9 Apple Language Kit, pozwalający na obsługę wielu języków.

Do nowych funkcji programu należy także sprawdzanie pisowni (grammar checker), filtr dla plików formatu RTF, analizator tekstu (Nisus Text Analizer) i funkcja 'zoomu'. Poza tym Nisus Writer 6.0 współpracuje z oprogramowaniem do rozpoznawania mowy IBM Via Voice, a kolejna wersja ma obsługiwać także technologię Mac Speech.

Oprócz tego Nisus Writer 6.0 pozwala na import grafik przy pomocy QuickTime'a, oferuje menu kontekstowe, nieograniczoną ilość operacji 'cofnij', modyfikowalne skróty klawiaturowe i rozbudowane opcje tworzenia makr. Cena programu wynosi 99,95 USD, a aktualizacja z poprzedniej wersji 49,95 USD.

www.nisus.com


Zobacz również