Niszczący stres pracowników

Aż 41% ankietowanych Europejczyków uważa, że ich praca jest stresująca i wymagająca, 21% pracuje w niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia warunkach, zaś 14% nie jest w stanie pogodzić pracy zawodowej z życiem prywatnym - wynika z badania przeprowadzonego przez w TNS Opinion & Social w ramach Eurobarometru.

Stres najczęściej jest zmorą menedżerów (45%) i osób pracujących na własny rachunek (44%). 29% pracowników fizycznych uważa, że pracują w warunkach, które szkodzą lub zagrażają zdrowiu. Osoby, które skończyły 55 lat oraz właściciele firm łatwiej godzą życie osobiste z zawodowym - udaje się to 74% w każdej z grup. Łatwiej też przychodzi to kobietom (71%) niż mężczyznom (67%). Swoje środowisko pracy najczęściej negatywnie oceniają osoby, które ukończyły edukację przed 15. rokiem życia.

Najbardziej zestresowani pracą czują się Litwini (71%), Grecy i Rumuni (po 70%), zaś najmniej zestresowani są Holendrzy (24%) i Finowie (25%).

W Polsce za zbyt wymagającą i stresującą uważa swoją pracę 43% ankietowanych, a 27% twierdzi, że warunki pracy są szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne. 69% nie jest w stanie pogodzić pracy zawodowej z życiem rodzinnym i osobistym.

Badanie przeprowadzono na zlecenie Komisji Europejskiej wśród niemal 27 tys. respondentów z 27 państw unijnych.