Niższa nadwyżka

Jak podał Europejski Bank Centralny, w marcu 2005 r. w strefie euro nadwyżka na rachunku obrotów bieżących wyniosła 2,3 mld euro.

W lutym br. nadwyżka wyniosła 6 mld euro. Bez uwzględniania czynników sezonowych marcowa nadwyżka w obrotach bieżących wyniosła 3 mld euro, a lutowa, po korekcie, 8,8 mld euro.


Zobacz również