Niższe bezrobocie

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, we wrześniu 2004 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 18,9% wobec 19,1% w sierpniu br.

We wrześniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 2971 tys. osób, czyli o 34,9 tys. mniej niż w sierpniu. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych spadła o 102,5 tys. osób.

Rząd spodziewał się stopy bezrobocia na poziomie 18,9%, a w październiku spodziewa się spadku o kolejne 0,1 pkt proc. Na grudzień nadal obowiązuje rządowa prognoza o bezrobociu nie przekraczającym 19%.


Zobacz również