Niższe bezrobocie, lepsze nastroje

Jak wstępnie podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w lutym spadło w Unii Europejskiej bezrobocie, a w marcu br. inflacja w strefie euro wyniosła 1,9% w ujęciu rocznym.

Miesiąc wcześniej wskaźnik inflacji wyniósł 1,8%. Europejski Bank Centralny określa cel inflacyjny na 2%.

Eurostat opublikował także dane dotyczące zatrudnienia. W lutym br. w strefie euro spadło bezrobocie po uwzględnieniu czynników sezonowych do 7,3% z 7,4% w styczniu 2007 r. Największe bezrobocie nękało Francję - 8,8%, zaś najniższy wskaźnik był w Holandii - 3,5%.

W 25 krajach Unii Europejskiej stopa bezrobocia wyniosła średnio 7,3% wobec 7,4% w styczniu. Najwyższe bezrobocie było w Polsce (11,8%) i na Słowacji (11%). W Czechach stopa bezrobocia wyniosła 6,4%, a na Węgrzech 7,9%.

We wszystkich 27 krajach unijnych bezrobocie wyniosło w lutym br. 7,4% - o 0,1 pkt. proc. mniej niż w styczniu.

Niski poziom inflacji i spadające bezrobocie wpłynęły na wzrost indeksu nastrojów w gospodarce Eurolandu - w marcu podskoczył on do 111,2 punktu ze 109,7 punktu w lutym br. Jak podała Komisja Europejska, indeks zaufania konsumentów wzrósł w marcu do minus 4 punktów z minus 5 punktów miesiąc wcześniej. Również nastroje w przemyśle podskoczyły o 1 punkt - do 6. Indeks koniunktury w usługach wzrósł do 22 punktów z 20.