Niższe progi kandydatów

Jak wynika z raportu KPMG, z powodu niższych stawek podatkowych Europa Środkowo – Wschodnia staje się coraz bardziej konkurencyjna dla zagranicznych inwestorów.

W ośmiu państwach Europy Środkowo – Wschodniej, które przystąpią do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., stawki podatku dochodowego od osób prawnych są niższe od średnich stawek w państwach Unii i OECD. Stawka podatku VAT w naszym regionie waha się między 18 a 25%. Największe rozbieżności istnieją w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Część krajów ma podatek liniowy, a część system progresywnych progów podatkowych.

Podatek dochodowy od osób prawnych w kandydującej ósemce wynosi średnio poniżej 30%, a w pięciu z tych państw po 2004 roku stawka podatkowa zostanie jeszcze obniżona. W Estonii zaś podatek CIT wynosi dla niektórych podmiotów nawet 0%.

„Potrzeba pozyskania nowych inwestycji wyraźnie prowadzi do obniżenia stawek podatku dochodowego od osób prawnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Już widać, że niektóre gałęzie przemysłu przenoszą swoje fabryki z Zachodu na Wschód. Powodem takich posunięć jest możliwość obniżenia kosztów. Konkurencyjne stawki podatkowe są niewątpliwie czynnikiem sprzyjającym migracji biznesowej. Węgry i Łotwa zdecydowały się na obniżenie stawek podatkowych i można się spodziewać, że pozostałe kraje uczynią podobnie” – powiedział Chris Morgan, partner zarządzający w KPMG.

W przyszłym roku Węgry mają szansę stać się krajem atrakcyjniejszym dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Planowane jest tam bowiem obniżenie podatku CIT z 18% do 16%, jednak przedsiębiorcy węgierscy będą płacili jedynie 2% (co może zniechęcić firmy zagraniczne).

Należy jednak pamiętać, że realna stopa podatkowa zysków przedsiębiorstw jest często wyższa od tej statutowej, ponieważ niektóre typowe wydatki nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu i odliczane od zysków opodatkowanych – przestrzega raport KPMG.

„Ostatnie zmiany podatków na Słowacji, w Czechach, Polsce i państwach nadbałtyckich mogą mieć duży wpływ na warunki prowadzenia przedsiębiorstw w regionie. Wiele krajowych i zagranicznych inwestorów może się teraz zastanowić nad zmianą sposobu działania czy kraju, w którym funkcjonują, gdyż wybór jest dużo większy” – skomentował badanie Andrzej Koliński, Partner w Departamencie Podatków KPMG.


Zobacz również