Niższe tempo wzrostu

Według niezależnego ośrodka badawczego CASE, w I kw. br. tempo wzrostu gospodarczego Polski spadło do 3,4% z 3,9% w IV kw. 2004 roku.

Jednocześnie wzrosły inwestycje - o ok. 10% wobec 7,2% w poprzednim kwartale. O wysokim wzroście inwestycji świadczy m.in. wysoki wzrost sprzedaży produkcji budowlanej.

Na cały 2005 rok CASE przewiduje wzrost Produktu Krajowego Brutto na poziomie 4%. W 2004 roku wzrost gospodarczy wyniósł 5,3%, a tegoroczne spowolnienie związane jest - zdaniem ekspertów CASE - ze słabiej rosnącymi zapasami, zaś wolniejszy wzrost konsumpcji zostanie zrekompensowany wzrostem tempa inwestycji.

Według prognoz CASE, średnioroczna inflacja wyniesie 2,5%, kurs złotego będzie stabilny dzięki korzystnym warunkom ekonomicznymi i napływowi zagranicznego kapitału. Na koniec 2005 roku kurs złotego do dolara ma wynieść 2,91 zł, a kurs złotego do euro 4,03 zł.


Zobacz również