Niższy deficyt

Jak podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w III kw. br. deficyt obrotów bieżących strefy euro wyniósł 5,1 mld euro.

Deficyt na rachunku obrotów bieżących Eurolandu w III kw. 2005 r. wyniósł 5,1 mld euro, a w II kw. 13,3 mld euro.

We wszystkich krajach unijnych deficyt w III kw. wyniósł 21,2 mld euro wobec 21,2 mld euro deficytu w II kw.