Niższy deficyt

Deficyt budżetu w 2005 roku wyniósł 81,6% planowanych 35 miliardów zł.

Ministerstwo Finansów spodziewało się wyższego deficytu. Lepszy od oczekiwanego wynik jest zasługą wyższych przychodów, głównie dzięki podatkowi od osób prawnych oraz nieco niższych od zakładanych wydatków.

Na ten rok rząd zakłada deficyt budżetowy w wysokości 30,55 mld zł.