Nokia: Symbian z web services

Nokia zaimplementuje wsparcie web services do wszystkich telefonów 'inteligentnych', wyposażonych w system operacyjnych Symbian, aby zapewnić konkurencyjności swoich urządzeń mobilnych do rozwiązania Windows Mobile.

W tym obszarze rozwijane są dwie rodziny protokołów - jedna oparta na SIP, związana z aplikacjami głosowymi; druga związana z web serwices, projektowana przez takich dostawców jak Sun i Microsoft. Nokia zamierza projektować aplikacje wykorzystujące obie grupy protokołów.

Chociaż Windows Mobile 5.0, który pojawił się na początku maja, wykonał duży krok w kierunku inteligentnych telefonów, Symbian 60 wersji 3.0, który pojawi się jeszcze w tym roku, ma lepiej przystosować telefony inteligentne do obsługi funkcji IT. Telefony Nokii maja bezszwowo integrować się z Web services, w ramach architektury IT przedsiębiorstwa.

Nokia demonstrowała takie możliwości podczas berlińskiej imprezy Enterprise Summit, która odbyła się maju b.r., pokazując serwer Windows z aplikacją eksponowaną jako web service . Użyto MS .Net Studio z wtyczką programową dostarczającą aplikacje do telefonu inteligentnego Nokii. Ta sama aplikacja została dostarczona zarówno do inteligentnego telefonu Windows, jak i Nokii.

W przyszłości platformy, takie jak proponowane przez Liberty Aliance, pozwolą na łatwiejsze tworzenie aplikacji web services, poprzez eliminację potrzeby budowania jej z komponentów. Według firmy, telefony inteligentne Nokii będą zawierać wyższe poziomy stosu web serwices, takie jak ochrona.

Przedstawiciele firmy uważają, że web serwices, ułatwiając współdziałanie, zwiększają atrakcyjność aplikacji konsumenckich i udostępniają aplikacje biznesowe.

Nokia jest zaangażowana w organizacjach standaryzacyjnych, takich jak OASIS, Liberty Aliance i W3C. Wspomaga także fundację Mozilla, która tworzy przeglądarkę Firefox.


Zobacz również